TELEFON : 0238.754.865

Despre noi

Scurtă istorie a organizaţiei

LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A ŞCOLI

Zonă populată din cele mai vechi timpuri, comuna Podgoria se află la o distanţă de 37 Km de municipiul Buzău. Este situată în N – E judeţului, în zona de contact a Câmpiei Râmnicului cu Subcarpaţii Buzăului, pe râul Râmnicu Sărat.

Cercetările arheologice întreprinse pe raza comunei au scos la iveala vechi urme de civilizaţie. Astfel în punctul „Cetăţuia” din satul Coţatcu au fost găsite figurine şi unelte de cupru, urme ale culturii Gulmeniţa, dar şi urme ale culturii Cucuteni. Tot aici s-au găsit şi materiale din epoca bronzului, cultura Monteoru.

Cu secole în urmă aici străjuiau păduri de stejar ce făceau parte din vestiţii Codrii ai Vlăsiei.

Comuna Podgoria este compusă din 5 sate: satul Podgoria cunoscut şi sub denumirea de Jideni, Coţatcu, Oratia, Pleşeşti si Tăbăcari. Doar în trei din cele cinci sate funcţionează şcoli.

Satul Podgoria, cunoscut şi sub numele de Jideni, este atestat documentar la 1586-1587. Câţiva ani mai târziu, satul Jideni este amintit într-un alt document, datat 7 decembrie 1593, semnat de domnitorul Mihai Viteazul, un act de danie.

Revenind la aşezarea comunei, din municipiul Râmnicu Sărat, şoseaua şerpuieşte printre vii şi urcă spre zona subcarpatică pe malul stâng al răului Râmnic. Şoseaua străbate păduri de fag şi de stejar printr-un peisaj de o rară frumuseţe.

Culmea dealului Olteni este un punct de „belvedere” atât către Valea Râmnicului, dincolo de care se văd satele Topliceni şi Buda cât şi spre Câmpia Râmnicului care coboară spre E, spre Câmpia Siretului.

„Valea Râmnicului se deschide ca o carte, pe malurile-i revărsate, de-o uimitoare înălţime, se-nfig gospodării, căsuţe rare, fâneţe-ngrădite cu leaturi, fâşioare de livezi prinse pe clinuri înguste…”

Al. Vlahuţă – În Râmnicului Sărat, Vol. România pitorească

Satul ,Plesesti, este aşezat intr-o mica depresiune închisa, ferita de tăişul Crivăţului.

Vegetaţia şi fauna este caracteristică zonei de silvostepă. In partea sudică şi sud-estică, întâlnim păduri de foioase. Fauna este reprezentată de : rozătoare, de lup, de vulpe, mistreţ, căprioară şi de specii de pasări numeroase.

Se spune că işi trage numele după cel al lui Pleşa, întemeietor de vatra acolo, la poalele dealului, satul fiind amintit intr-un document din 1613..

In anul 1900, la 28 octombrie, a avut loc răscoală a ţăranilor din Pleşeşti. Atunci au fost făcute si numeroase arestări din rândul localnicilor.

O construcţie , cu o vechime considerabila, este Biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” din satul Plesesti si Casa memoriala Stoicescu tot de pe aceste meleaguri.

Şcoala din comuna Podgoria, situatată la 4 km de oraşul Râmnicu Sărat este şcoală de coordonare şi are în subordine Şcoala Gimnazială Pleşeşti, Școala Gimnazială Coțatcu, Grădiniţa cu program normal din com Podgoria, Grădiniţa cu program normal Pleşeşti, Grădinița cu program normal Coțatcu.

Şcoala Gimnazială Podgoria funcţionează într-un singur corp de clădire, aici îşi desfăşoară activitatea clasele 0– VIII. Grădiniţa cu program normal, funcţionează intr-un corp separat de şcoală. Școala Gimnazială Coțatcu

Şcoala Gimnazială Pleşeşti şi Grădiniţa cu program normal Pleşeşti, funcţionează in satul Pleşeşti.

 

error: Continutul este protejat anti-copiere !!